Partidul Politic ”Democrația Acasă”Partidul Politic ”Democrația Acasă”Partidul Politic ”Democrația Acasă”
(+373) 600 22 564
[email protected]
Chișinău,Moldova
Partidul Politic ”Democrația Acasă”Partidul Politic ”Democrația Acasă”Partidul Politic ”Democrația Acasă”
0

Aderă la Partid

Raspunsuri la cele mai frecvente întrebari

Orice cetăţean al Republicii Moldova, care a atins vârsta de 18 ani poate deveni membru al Partidului. Membrii sunt obligaţi să respecte Statutul, Programul, Regulamentele şi alte  documente interne ale Partidului. Membrii Partidului nu au dreptul să participe la manifestări sau acţiuni care să contravină intereselor Partidului.

Drepturile membrilor Partidului
a) Să-şi exprime liber opiniile cu privire la opţiunile politice ale Partidului, la activitatea
organelor de conducere ale acestuia şi la alegerea sau numirea reprezentanţilor partidului
în anumite funcţii;
b) Să exprime liber opinii publice în afara Partidului, în măsura în care exprimările acestea
nu contravin poziţiilor politice formulate de organele de conducere ale Partidului în
subordinea cărora se află;
c) Să primească la timp şi corect toate informaţiile pe care Partidul le deţine;
d) Să participe la programele de formare politică organizate de Partid;
e) Să se apere în interiorul Partidului faţă de orice acuzaţie, în conformitate cu prevederile
Statutului şi ale regulamentelor Partidului;
f) Să fie susţinuţi de Partid pentru a se apăra faţă de acuzaţiile externe injuste;
g) Să folosească baza materială a Partidului în interesul Partidului.

Activitatea internă a Partidului se bazează pe următoarele principii generale:
a) Libertatea de conştiinţă şi de exprimare a opiniilor oricărui membru în cadrul structurilor
organizatorice ale partidului;
b) În funcţiile de conducere a partidului vor fi alese persoane necompromise politic, care nu
au fost membri sau activişti ai Partidului Comunist din fosta RSSM, ofiţeri şi colaboratori
ai poliţiei secrete comuniste, ofiţeri de securitate şi persoane care au făcut parte din
structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist. Acestea vor fi
selectaţi şi promovaţi în baza competenţei şi meritelor personale, a activităţii desfăşurate
în partid sau în instituţiile publice;
c) Toate deciziile se adoptă în baza voturilor liber exprimate;
d) Manifestarea solidarităţii în toate acţiunile Partidului;
e) Unitatea Partidului;
f) Disciplina şi responsabilitatea membrilor în aplicarea hotărârilor şi deciziilor adoptate de
organele de conducere ale Partidului de la nivel local, raional sau naţional;
g) Asigurarea condiţiilor implicării tuturor membrilor în activităţile desfăşurate de Partid.

Membrilor Partidului care nu respectă Statutul, Programul, regulamentele sau alte documente
ale Partidului, precum şi celor care prin inactivitate politică, conduită negativă, declaraţii sau
activităţi ce provoacă daune Partidului, li se poate aplica, după gravitatea faptei, una din
următoarele sancţiuni:
a) Atenţionare;
b) Avertisment;
c) Suspendarea pe anumite termene a unor drepturi sau prerogative în interiorul Partidului;
d) Demiterea din funcţii ocupate în structura Partidului;
e) Retragerea sprijinului politic pentru funcţii dobândite cu susţinerea Partidului;
f) Excluderea din Partid.
(2) Decizia sau hotărârea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în cel mult cinci
zile de la adoptare;
(3) Decizia de sancţionare sau excludere din Partid este luată de Biroul permanent Naţional cu
majoritate simplă (50%+1)

Alătură-te Partidului „Democrația Acasă”

Vă rugăm să completaţi formularul de mai jos

    We understand the importance of approaching each work integrally and believe in the power of simple.

    Melbourne, Australia
    (Sat - Thursday)
    (10am - 05 pm)

    Niciun produs în coș.